Horea logo
Văn bản số 90/2024/CV- HoREA ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 90/2024/CV- HoREA ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 08-07-2024

Văn bản số 90/2024/CV- HoREA ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 89/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Văn bản số 89/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày đăng: 08-07-2024

Văn bản số 89/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Văn bản số 88/2024/CV- HoREA ngày 06 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Văn bản số 88/2024/CV- HoREA ngày 06 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng: 08-07-2024

Văn bản số 88/2024/CV- HoREA ngày 06 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Văn bản số 87/2024/CV- HoREA ngày 05 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 14, khoản 14 Điều 38 và đề nghị bổ sung điểm m, điểm n khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Văn bản số 87/2024/CV- HoREA ngày 05 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 14, khoản 14 Điều 38 và đề nghị bổ sung điểm m, điểm n khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngày đăng: 08-07-2024

Văn bản số 87/2024/CV- HoREA ngày 05 tháng 07 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 14, khoản 14 Điều 38 và đề nghị bổ sung điểm m, điểm n khoản 1 Điều 39 Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Văn bản số 83/2024/CV- HoREA ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 83/2024/CV- HoREA ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 01-07-2024

Văn bản số 83/2024/CV- HoREA ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 82/2024/CV- HoREA ngày 29 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 82/2024/CV- HoREA ngày 29 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 01-07-2024

Văn bản số 82/2024/CV- HoREA ngày 29 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 81/2024/CV- HoREA ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 81/2024/CV- HoREA ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 01-07-2024

Văn bản số 81/2024/CV- HoREA ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
AN Legal
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Hankyu Hanshin Properties Corp
Lotte land
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
GLOBAL GOLDEN ANT