Horea logo

Công văn 78/2019/HoREA, ngày 02/08/2019 mời tham gia xét chọn danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày đăng: 02-08-2019

 Công văn 78/2019/CV-HoREA, ngày 02/08/2019 mời tham gia xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” năm 2019

Quyết định 27/QĐ.HĐND, ngày 10/06/2019 Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh”

Quy chế xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh”

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN DANH HIỆU  “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” NĂM 2019

BẢN KHAI THÀNH TÍCH  “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”  NĂM 2019

TIN KHÁC:
Hung Thinh Corp
Thao Loan
Cong ty CP nha VIet Nam
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Van An Phat
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)