Horea logo
05/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 01 năm 2021 Trao đổi về ý kiến “không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ

05/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 01 năm 2021 Trao đổi về ý kiến “không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ

Ngày đăng: 21-02-2021

05/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 01 năm 2021 Trao đổi về ý kiến “không thể ép doanh nghiệp đầu tư nhà giá rẻ

02/2021/CV-HoREA, ngày 08 tháng 01 năm 2021 Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản năm 2020, dự báo thị trường bất động sản năm 2021

02/2021/CV-HoREA, ngày 08 tháng 01 năm 2021 Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản năm 2020, dự báo thị trường bất động sản năm 2021

Ngày đăng: 21-02-2021

02/2021/CV-HoREA, ngày 08 tháng 01 năm 2021 Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản năm 2020, dự báo thị trường bất động sản năm 2021

01/2021/CV-HoREA, ngày 06 tháng 01 năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và ban hành quy trình thủ tục đầu tư xây dựng

01/2021/CV-HoREA, ngày 06 tháng 01 năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và ban hành quy trình thủ tục đầu tư xây dựng

Ngày đăng: 21-02-2021

01/2021/CV-HoREA, ngày 06 tháng 01 năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và ban hành quy trình thủ tục đầu tư xây dựng

132/2020/CV-HoREA, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

132/2020/CV-HoREA, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày đăng: 12-01-2021

132/2020/CV-HoREA, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

127/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

127/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày đăng: 12-01-2021

127/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

125/2020/CV- HoREA, ngày 12 tháng 11 năm 2020 báo cáo đánh giáthị trường bất động sản10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường bất động sản đến Tết Âm lịch Tân Sửu và năm 2021

125/2020/CV- HoREA, ngày 12 tháng 11 năm 2020 báo cáo đánh giáthị trường bất động sản10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường bất động sản đến Tết Âm lịch Tân Sửu và năm 2021

Ngày đăng: 06-01-2021

125/2020/CV- HoREA, ngày 12 tháng 11 năm 2020 báo cáo đánh giáthị trường bất động sản10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường bất động sản đến Tết Âm lịch Tân Sửu và năm 2021

122/CV-HoREA, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

122/CV-HoREA, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Ngày đăng: 06-01-2021

122/CV-HoREA, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal