Horea logo
121/CV-HoREA, ngày 04 tháng 11 năm 2020 đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai

121/CV-HoREA, ngày 04 tháng 11 năm 2020 đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai

Ngày đăng: 06-01-2021

121/CV-HoREA, ngày 04 tháng 11 năm 2020 đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai

120/2020/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2020 góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

120/2020/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2020 góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng: 06-01-2021

120/2020/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2020 góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

118/2020/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Làm thế nào để kéo giảm giá nhà và có nhiều nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị

118/2020/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Làm thế nào để kéo giảm giá nhà và có nhiều nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị

Ngày đăng: 06-01-2021

118/2020/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Làm thế nào để kéo giảm giá nhà và có nhiều nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị

117/2020/CV- HoREA, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

117/2020/CV- HoREA, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Ngày đăng: 06-01-2021

117/2020/CV- HoREA, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

115/2020/CV- HoREA, ngày 22 tháng 10 năm 2020 Đề nghị bổ sung các quy định chi tiết về tầng lánh nạn tại các tòa nhà cao tầng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

115/2020/CV- HoREA, ngày 22 tháng 10 năm 2020 Đề nghị bổ sung các quy định chi tiết về tầng lánh nạn tại các tòa nhà cao tầng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

Ngày đăng: 06-01-2021

115/2020/CV- HoREA, ngày 22 tháng 10 năm 2020 Đề nghị bổ sung các quy định chi tiết về tầng lánh nạn tại các tòa nhà cao tầng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

112/2020/CV- HoREA, ngày17 tháng 10 năm 2020Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

112/2020/CV- HoREA, ngày17 tháng 10 năm 2020Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày đăng: 06-01-2021

112/2020/CV- HoREA, ngày17 tháng 10 năm 2020Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

109/CV-HoREA, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Đề nghị khẩn trương sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND để tháo gỡ ách tắc, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình được tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh

109/CV-HoREA, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Đề nghị khẩn trương sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND để tháo gỡ ách tắc, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình được tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06-01-2021

109/CV-HoREA, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Đề nghị khẩn trương sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND để tháo gỡ ách tắc, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình được tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal