Horea logo
Công văn 23/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện

Công văn 23/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện

Ngày đăng: 19-02-2024

Công văn 23/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện hành

Văn bản 22/2024/CV- HoREA ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 22/2024/CV- HoREA ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 01-02-2024

Văn bản 22/2024/CV- HoREA ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 18/2024/CV- HoREA ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 18/2024/CV- HoREA ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26-01-2024

Văn bản 18/2024/CV- HoREA ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 13/2024/CV- HoREA ngày 16 tháng 01 năm 2024 Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản

Văn bản 13/2024/CV- HoREA ngày 16 tháng 01 năm 2024 Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản

Ngày đăng: 18-01-2024

Văn bản 13/2024/CV- HoREA ngày 16 tháng 01 năm 2024 Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản

Văn bản 12/2024/CV- HoREA ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 12/2024/CV- HoREA ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-01-2024

Văn bản 12/2024/CV- HoREA ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 04/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 01 năm 2024 và Văn bản số 04a/2024/CV- HoREA ngày 08 tháng 01 năm 2024 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Văn bản 04/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 01 năm 2024 và Văn bản số 04a/2024/CV- HoREA ngày 08 tháng 01 năm 2024 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 15-01-2024

Văn bản 04/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 01 năm 2024 và Văn bản số 04a/2024/CV- HoREA ngày 08 tháng 01 năm 2024 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Văn bản 02/2024/CV- HoREA ngày 04 tháng 01 năm 2024 Báo cáo phục vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Văn bản 02/2024/CV- HoREA ngày 04 tháng 01 năm 2024 Báo cáo phục vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 15-01-2024

Văn bản 02/2024/CV- HoREA ngày 04 tháng 01 năm 2024 Báo cáo phục vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
AN Legal
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Hankyu Hanshin Properties Corp
Lotte land
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
GLOBAL GOLDEN ANT