Horea logo
Công văn 93/2021/CV- HoREA, ngày 09 tháng 10 năm 2021 Báo cáo đề xuất hoàn thiện nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư

Công văn 93/2021/CV- HoREA, ngày 09 tháng 10 năm 2021 Báo cáo đề xuất hoàn thiện nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 93/2021/CV- HoREA, ngày 09 tháng 10 năm 2021 Báo cáo đề xuất hoàn thiện nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư

Công văn 90/2021/CV- HoREA, ngày 05 tháng 10 năm 2021 Đề xuất các giải pháp giúp tăng thu ngân sách nhà nước, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong tình trạng bình thường mới, sống chung an toàn với dịch CoViD-19

Công văn 90/2021/CV- HoREA, ngày 05 tháng 10 năm 2021 Đề xuất các giải pháp giúp tăng thu ngân sách nhà nước, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong tình trạng bình thường mới, sống chung an toàn với dịch CoViD-19

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 90/2021/CV- HoREA, ngày 05 tháng 10 năm 2021 Đề xuất các giải pháp giúp tăng thu ngân sách nhà nước, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong tình trạng bình thường mới, sống chung an toàn với dịch CoViD-19

Công văn 87/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 09 năm 2021 Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại

Công văn 87/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 09 năm 2021 Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 87/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 09 năm 2021 Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại

Công văn 86BIS/2021/CV- HoREA, ngày 28 tháng 29 năm 2021 Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản (bản đầy đủ)

Công văn 86BIS/2021/CV- HoREA, ngày 28 tháng 29 năm 2021 Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản (bản đầy đủ)

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 86BIS/2021/CV- HoREA, ngày 28 tháng 29 năm 2021 Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản (bản đầy đủ)

Công văn 85/2021/CV- HoREA, ngày 26 tháng 09 năm 2021 Góp ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản

Công văn 85/2021/CV- HoREA, ngày 26 tháng 09 năm 2021 Góp ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 85/2021/CV- HoREA, ngày 26 tháng 09 năm 2021 Góp ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản

Công văn 84/2021/CV- HoREA, ngày 19 tháng 09 năm 2021 Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020

Công văn 84/2021/CV- HoREA, ngày 19 tháng 09 năm 2021 Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 84/2021/CV- HoREA, ngày 19 tháng 09 năm 2021 Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020

Công văn 83/2021/CV- HoREA, ngày 14 tháng 09 năm 2021 Đề nghị Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên quy định cho khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định

Công văn 83/2021/CV- HoREA, ngày 14 tháng 09 năm 2021 Đề nghị Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên quy định cho khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định

Ngày đăng: 20-10-2021

Công văn 83/2021/CV- HoREA, ngày 14 tháng 09 năm 2021 Đề nghị Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên quy định cho khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate