Horea logo
Công văn 21/2021/CV-HoREA, ngày 22 tháng 03 năm 2021 Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Công văn 21/2021/CV-HoREA, ngày 22 tháng 03 năm 2021 Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Ngày đăng: 25-03-2021

Công văn 21/2021/CV-HoREA, ngày 22 tháng 03 năm 2021 Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Công văn 20/2021/CV- HoREA, ngày 20 tháng 03 năm 2021 Góp ý Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất, cho thuê đất là đường, lối đi, bờ đất, kênh, rạch do Nhà nước quản lý để thực hiện dự án theo quy hoạch

Công văn 20/2021/CV- HoREA, ngày 20 tháng 03 năm 2021 Góp ý Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất, cho thuê đất là đường, lối đi, bờ đất, kênh, rạch do Nhà nước quản lý để thực hiện dự án theo quy hoạch

Ngày đăng: 25-03-2021

Công văn 20/2021/CV- HoREA, ngày 20 tháng 03 năm 2021 Góp ý Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất, cho thuê đất là đường, lối đi, bờ đất, kênh, rạch do Nhà nước quản lý để thực hiện dự án theo quy hoạch

Công văn 17/2021/CV-HoREA, ngày 16 tháng 03 năm 2021 Góp ý bổ sung thêm một số nội dung khác của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Công văn 17/2021/CV-HoREA, ngày 16 tháng 03 năm 2021 Góp ý bổ sung thêm một số nội dung khác của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ngày đăng: 25-03-2021

Công văn 17/2021/CV-HoREA, ngày 16 tháng 03 năm 2021 Góp ý bổ sung thêm một số nội dung khác của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Công văn 16/2021/CV-HoREA, ngày 10 tháng 03 năm 2021 Góp ý nội dung về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Công văn 16/2021/CV-HoREA, ngày 10 tháng 03 năm 2021 Góp ý nội dung về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ngày đăng: 25-03-2021

Công văn 16/2021/CV-HoREA, ngày 10 tháng 03 năm 2021 Góp ý nội dung về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Công văn 14/2021/CV-HoREA, ngày 02 tháng 03 năm 2021 Xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 14/2021/CV-HoREA, ngày 02 tháng 03 năm 2021 Xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 25-03-2021

Công văn 14/2021/CV-HoREA, ngày 02 tháng 03 năm 2021 Xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12/2021/CV- HoREA, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Báo cáo các dự án bị vướng mắc chưa được giải quyết của các doanh nghiệp bất động sản

12/2021/CV- HoREA, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Báo cáo các dự án bị vướng mắc chưa được giải quyết của các doanh nghiệp bất động sản

Ngày đăng: 25-03-2021

12/2021/CV- HoREA, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Báo cáo các dự án bị vướng mắc chưa được giải quyết của các doanh nghiệp bất động sản

11/2021/CV-HoREA, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng, để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

11/2021/CV-HoREA, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng, để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 25-03-2021

11/2021/CV-HoREA, ngày 26 tháng 02 năm 2021 Đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng, để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal